Oświadczenie zostało opublikowane w piątek w następstwie konferencji Prespa Forum Dialogue, która odbyła się w Ochrydzie w Macedonii Północnej. Szefowie dyplomacji Szwecji, Polski i Macedonii Północnej to poprzedni, obecny i przyszły przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

"Ubolewamy, że odrzucono nasze wspólne wysiłki włożone w budowanie zaufania i dialogu, i potępiamy wybór siły zamiast dialogu i współpracy. Dialog polityczny jest jedyną słuszną odpowiedzią, która powstrzyma okrucieństwa i dalszą eskalację wojny" - przekazano w dokumencie.

Konferencja Prespa Forum Dialogue dotyczyła roli i przyszłości Bałkanów Zachodnich we współczesnej architekturze bezpieczeństwa Europy; Rau uczestniczył w panelu dotyczącym sytuacji Ukrainy i jej przyszłości po wojnie.

W oświadczeniu przekazano także, że prawa człowieka i wolności podstawowe, demokracja i rządy prawa, leżą u podstaw kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa. Podkreślono kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego - w tym obrońców praw człowieka i organizacji kobiecych, oraz wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów - dla wszechstronnego bezpieczeństwa.

Reklama

W dokumencie ponowiono apel o pełną realizację zasad i zobowiązań OBWE, w tym powstrzymywanie się od groźby lub od użycia siły, poszanowania integralności terytorialnej innych krajów oraz wolności państw w wyborze własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, jak i do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa, sumienia, religii czy przekonań.

"Niestety, od 24 lutego br. mamy do czynienia z bezprecedensową, nieuzasadnioną i bezprawną agresją Rosji na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Jest to wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego" - podkreślono.

Jak dodano, konsekwencje rosyjskiej inwazji "wykraczają daleko poza Ukrainę i region OBWE", a "trwający konflikt grozi katastrofą humanitarną i cierpieniem, za które Rosja ponosi pełną odpowiedzialność".