Zgodnie z wnioskiem Komisji 18 mld euro pokryje część szacowanego na 4 mld euro miesięcznego zapotrzebowania na finansowanie na Ukrainie podstawowych usług publicznych, stabilności makroekonomicznej i odbudowy zniszczonej przez Rosję infrastruktury krytycznej. Pożyczka pozyskiwana przez UE z rynków finansowych będzie wypłacana w kwartalnych ratach, z zachowaniem ciągłości i przewidywalności.

Pożyczka dla Ukrainy jest warunkowa. Wymaga reform, które wzmocnią instytucje kraju i przygotują go zarówno do odbudowy, jak i do członkostwa w UE. Warunki, które są weryfikowane przez Komisję przed każdą ratą, obejmują środki na rzecz zwalczania korupcji, reformy sądownictwa, poszanowania praworządności, dobrego zarządzania i modernizacji instytucji.

Od początku wojny UE i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie 19,7 mld euro, z czego dużą część w postaci pomocy makrofinansowej zatwierdzonej przez PE we wrześniu i lipcu.

Pożyczka musi teraz zostać zatwierdzona jednomyślnie przez Radę 6 grudnia, zanim Komisja będzie mogła skorzystać z rynków finansowych i wypłacić wsparcie na początku 2023 roku.

Reklama

Ze Strasburga Łukasz Osiński