"To, co zamierzaliśmy uczynić w ciągu kilku lat, udało nam się zrealizować w ciągu 10 miesięcy wojny" - podkreślił szef rządu, odnosząc się do postępów integracji z UE w zakresie współpracy gospodarczej, energetycznej, transportowej, celnej i cyfrowej.

Jak dodał, działania podejmowane przez rząd w Kijowie mają doprowadzić do "pełnej harmonizacji ukraińskiego ustawodawstwa z (regulacjami) europejskimi".

Komisja Europejska zdecydowała 23 czerwca o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do Unii Europejskiej. 14 grudnia przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk oświadczył, że parlament wypełnił wszystkie zalecenia KE niezbędne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii.

Stefanczuk wymienił wówczas ustawy potrzebne do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE i uchwalone przez parlament w ciągu ostatniego półrocza. Były to ustawa o reformie Sądu Konstytucyjnego, a także ustawy o mediach i o mniejszościach (wspólnotach) narodowych. Polityk przypomniał, że w 2022 roku władze w Kijowie przyjęły też nowe regulacje dotyczące m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontynuowały reformę sądownictwa. (PAP)

Reklama