Gdyby referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO odbyło się dzisiaj, „tak” powiedziałoby 86 proc. uczestników sondażu. 3 proc. zagłosowałoby przeciw, 8 proc. nie wzięłoby udziału w referendum, zaś kolejne 3 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

W sondażu tej samej pracowni w grudniu ub. roku za wejściem Ukrainy do NATO opowiedziało się 83 proc. badanych, zaś w czerwcu – 76 proc.

Sondażownia pytała także o stosunek Ukraińców do członkostwa w Unii Europejskiej. W ewentualnym referendum poparcie dla UE zadeklarowałoby 87 proc., przeciw opowiedziałoby się 3 proc., 8 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 2 proc. nie wyraziło zdania.

Reklama

W październiku 2022 r. w referendum w sprawie dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej głosowanie „za” deklarowało 86 proc. badanych.

W najnowszym sondażu grupa Rating pytała również o stosunek Ukraińców do idei powołania sojuszu wojskowego, składającego się z Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii. Jego utworzenie poparłoby 85 proc. respondentów. Sojusz, do którego weszłyby Ukraina, Polska i Litwa poparło natomiast 80 proc.

Sondaż, w którym uczestniczyło 1000 pełnoletnich osób, przeprowadzono w dniach 14-16 stycznia b.r. metodą wywiadów telefonicznych z użyciem komputera.

Jarosław Junko (PAP)