Wołodymyr Zełenski zamierza rozwiązać kadrowe problemy Sił Zbrojnych Ukrainy (ZSU) zaostrzeniem przepisów mobilizacyjnych. Jednocześnie próbuje obarczyć odpowiedzialnością za zmiany wojsko. W tle spory ze Sztabem Generalnym i utrata inicjatywy na froncie, czego ostatnim przejawem było opuszczenie ruin Marjinki, o którą boje toczyły się niemal nieprzerwanie od 2014 r.

25 grudnia wierni Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i grekokatolicy po raz pierwszy świętowali Boże Narodzenie zgodnie z nowym kalendarzem. Tego samego dnia rząd Denysa Szmyhala przesłał do Rady Najwyższej dwa projekty ustaw. Pierwszy o „wprowadzeniu zmian do niektórych aktów normatywnych Ukrainy w sprawie udoskonalenia pewnych kwestii dotyczących mobilizacji, rejestracji wojskowej i odbywania służby wojskowej” i drugi, zaostrzający kary za przestępstwa wojskowe.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP

Reklama