W czwartym kwartale PKB ma natomiast wzrosnąć zaledwie o 1 proc., co odzwierciedla rozbieżności między sektorami; niektóre wracają do aktywności sprzed kryzysu, a inne pozostają w impasie - dodaje instytut.

Kryzys sanitarny nadal ma negatywny wpływ na działalność niektórych sektorów, takich jak transport lotniczy czy sektor eventów.

INSEE wskazała również na „ryzyko znacznego szoku popytowego” przy utrzymującej się niskiej konsumpcji ze względu na obniżone zaufanie gospodarstw domowych.

Według danych opublikowanych we wtorek przez INSEE i Centralną Agencję Organów Ubezpieczeń Społecznych (Acoss) od kwietnia do czerwca włącznie zatrudnienie spadło o 0,9 proc. W pierwszym kwartale spadek ten wyniósł 2 proc.

Zatrudnienie wróciło zatem do poziomu z „końca marca 2017 roku” - napisały INSEE oraz Acoss.

Likwidacja miejsc pracy w minionym kwartale dotknęła sektor prywatny, gdzie ubyło 158 200 stanowisk.

Banque de France, czyli francuski bank centralny, prognozuje w 2021 roku bezrobocie na poziomie 11,8 proc. w pierwszej połowie roku, a następnie stopniowy jego spadek do 9,7 proc. pod koniec 2022 roku.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)