Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,1 proc. r/r w lipcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrost o 3,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 6,2 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 4,1proc. m/m w lipcu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła również o 4,1 proc. w tym ujęciu.

Konsensus rynkowy wynosił 4 proc. wzrostu m/m dla strefy euro.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 7,7 proc. w strefie euro i o 7,3 proc. w całej UE.

Polecamy: GUS: W I półroczu 2020 r. oddano o 5,4 proc. mniej budynków biurowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła 597,5 tys. m2