"Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (52,9 proc.). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,4 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (11,3 proc.). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (34,1 proc.), budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (8,2 proc.), pozostałych budynków niemieszkalnych (3,6 proc.), a także budynków transportu i łączności (1,9 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2020 roku oddano do użytkowania 264 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 5,4 proc. względem analogicznego okresu roku 2019. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 597,5 tys. m2 (wzrost o 34,1 proc.), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (45,1 proc. wartości krajowej), śląskie (14 proc.) i wielkopolskie (7,8 proc.). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie świętokrzyskim (0,5 proc.), lubelskim (0,6 proc.) oraz opolskim (0,7 proc.).

W I półroczu 2020 roku wybudowano 540 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1741,9 tys. m2 i była mniejsza o 15,6 proc. niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (24,4 proc.), wielkopolskie (13,7 proc.) oraz śląskie (10,1 proc.); najmniejszy - województwa: świętokrzyskie (0,7 proc.), lubuskie (0,9 proc.) i podlaskie (1,8 proc.), podano również.

Reklama

"W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 196 nowych budynków magazynowych (o 2,7 proc. mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 17,5 proc. i wyniosła 2 631,2 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (23 proc. udziału w kraju), dolnośląskim (13,5 proc.) i śląskim (13,1 proc.). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,7 proc.) oraz lubuskim (0,9 proc.) i podlaskim (1 proc.)" - czytamy dalej.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wybudowano 3 141 nowych budynków gospodarstw rolnych - o 5,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1 436,6 tys. m2 (wzrost o 6,4 proc. w stosunku do I półrocza 2019 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,6 proc.), wielkopolskie (20 proc.) oraz podlaskie i łódzkie (po 10,2 proc.), najmniejszym: lubuskie (0,5 proc.), podkarpackie (1,2 proc.) i opolskie (1,3 proc.).

W I półroczu 2020 roku wydano pozwolenia na budowę 13 930 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6 983,7 tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 15,4 proc. i 19,8 proc.). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 4,1 proc. ) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 1,1 proc.). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki - największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 35,4 proc.), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (o 25,5 proc.). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (42,9 proc.) , pozostałe budynki niemieszkalne (23,9 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (12,2 proc.), podsumował GUS.