Opublikowane w czwartek badanie Eurobarometr na temat wiedzy obywateli Unii Europejskiej i ich postaw wobec nauki i technologii pokazuje, że 9 na 10 obywateli Unii (86 proc.) uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny. O publikacji badania poinformowało PAP polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Badani spodziewają się, że technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na nasz styl życia w najbliższych dwóch dekadach: szczególnie dotyczy to obszarów energii słonecznej (92 proc.), szczepionek i zwalczania chorób zakaźnych (86 proc.) oraz sztucznej inteligencji (61 proc.).

Z badania wynika też, że Europejczycy bardzo interesują się nauką i technologią (82 proc. badanych). Ponad połowa z ankietowanych chce dowiadywać się na ich temat w miejscach takich jak urzędy miejskie, muzea i biblioteki.

W ostatnich latach zainteresowanie obywateli UE nauką i technologią oraz ich oczekiwania i zaangażowanie w tym względzie znacznie wzrosły - to kolejne wniosek płynący z sondażu. W odpowiedzi na pytanie, w jakich dziedzinach badania naukowe i innowacje mogą mieć pozytywny wpływ, respondenci najczęściej wymieniają walkę ze zmianą klimatu oraz opiekę zdrowotną i medyczną. Zainteresowanie nowymi odkryciami medycznymi od 2010 r. wzrosło z 82 proc. do 86 proc.

Reklama

W sondażu pytano też o wyzwania stojące przed nauką i naukowcami. Sporo obywateli UE uważa, że nauka i technologia przyczyniają się przede wszystkim do poprawy warunków życia osób, które już się znajdują w lepszej sytuacji (57 proc.), i że w niewystarczającym stopniu uwzględniają różnice między potrzebami kobiet i mężczyzn (23 proc.). Ponad połowa badanych uważa, że pod względem odkryć naukowych badacze z Chin (58 proc.), USA (57 proc.) i Japonii (54 proc.) wyprzedzają naukowców z UE.

Naukowcy powinni aktywnie uczestniczyć w debatach politycznych, aby zagwarantować, że podejmowane decyzje będą uwzględniały dowody naukowe - tak uważa ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.).

Ankietowanych pytano też o to, skąd czerpią wiedzę na temat rozwoju nauki i technologii. Okazało się, że najwięcej (63 proc.) z telewizji. Na kolejnych miejscach uplasowały się media społecznościowe i blogi (29 proc.) oraz czasopisma internetowe lub drukowane (24 proc.).

Ze sformułowaniem, że zainteresowanie młodych ludzi nauką ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu zgodziło się 85 proc. ankietowanych. Większość respondentów (61 proc.) uważa, że zaangażowanie osób niebędących naukowcami w badania naukowe i innowacje gwarantuje, że nauka i technologia będą odpowiadały na potrzeby społeczeństwa i będą zgodne z jego wartościami.

Jak przekazało polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, opublikowane w czwartek badanie jest największym dotąd badaniem Eurobarometr dotyczącym nauki i technologii pod względem liczby uczestników (37 103 respondentów) i objętych badaniem państw (38 państw, w tym państwa członkowskie UE, kraje objęte procesem rozszerzenia UE, państwa EFTA oraz Wielka Brytania). Przeprowadzano je przede wszystkim w drodze wywiadów osobistych, które odbywały się od 13 kwietnia do 10 maja 2021 r.