Gauer, która w KE odpowiada za prace nad Funduszem Odbudowy, wzięła udział w PE w posiedzeniu grupy roboczego ds. tego właśnie funduszu. Tematem była m.in. ocena przez Komisję Europejską Krajowych Planów Odbudowy państw członkowskich.

Głos w dyskusji zabrał m.in. europoseł Bogdan Rzońca (PiS). Jak powiedział, dużo się mówi w PE i w UE o sytuacjach korupcyjnych i złym wykorzystywaniu środków unijnych, więc można zrozumieć, że w Krajowych Planach Odbudowy państw członkowskich powinny być mechanizmy dot. transparentności wydatkowania środków unijnych.

Reklama

„Stąd moje pytanie. Czy słyszała pani kiedykolwiek o jakichś drastycznych sytuacjach jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o korupcję związaną z pieniędzmi unijnymi?” - pytał Rzońca. Przypomniał, że Polska czeka na zatwierdzenie przez Komisję KPO i zapytał, czy w związku z tym Gauer może poinformować, których kryteriów KE polski Krajowy Plan Odbudowy ciągle nie spełnia.

Gauer odpowiedziała, że Komisja w przypadku Polski, nie miała żadnych zaleceń w kwestii korupcji dot. środków unijnych. Przyznała jednocześnie, że „w stosunku do innych krajów UE, jeśli chodzi o walkę z korupcją, takie zalecenia były”. „W Polsce w tych zaleceniach krajowych tego nie było” - przyznała.

Dodała, że nie może odpowiedzieć na pytanie dot. kryteriów, ponieważ ocena polskiego KPO „jest w toku”.

W czwartek w Brukseli mają się odbyć rozmowy z Komisją Europejską dotyczące ostatecznych zapisów w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii Covid-19, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.