Chodzi o "system uprzedniego powiadamiania o wywozie zbóż wprowadzony przez władze węgierskie".

"Uprzednie powiadomienie umożliwia władzom udaremnienie sprzedaży lub zakup zbóż przeznaczonych do wywozu, zanim wywóz nastąpi. Komisja uważa, że środek ten jest niezgodny z przepisami UE dotyczącymi wspólnej organizacji rynków i wspólnych reguł wywozu. Zdaniem Komisji węgierski środek nie może być uzasadniony realizacją na poziomie krajowym szczególnych celów gospodarczych, które mają zostać osiągnięte na poziomie Unii, a w każdym razie nie ma obecnie potrzeby podejmowania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zbóż w UE" - podała KE.

Węgry mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeśli Komisja uzna ją za niewystarczająca, może przejść do drugiego etapu procedury naruszeniowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Reklama