Taki nakaz może być wprowadzony przez władzę wykonawczą w przypadku wojny lub w razie poważnego zagrożenia dotyczącego części terytorium, życia społecznego lub części ludności oraz bezpieczeństwa narodowego. W przypadku odmowy poddania się nakazowi pracownik popełnia wykroczenie zagrożone karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 10 tys. euro.

Ostatni raz na wprowadzenie nakazu pracy zdecydował się w 2010 r. prezydent Nicolas Sarkozy podczas pełnienia swojego mandatu w związku ze strajkami w kluczowych branżach z powodu proponowanej przez rząd reformy emerytalnej – przypomina stacja BFM TV.

Z Paryża Katarzyna Stańko