Po napiętych debatach na sali obrad Zgromadzenia Narodowego wniosek o wotum nieufności złożony przez koalicję Nupes i poparty, ku zaskoczeniu deputowanych, przez Zjednoczenie Narodowe (ZN) Marine Le Pen został odrzucony. Wniosek miał 239 głosów poparcia, a do zaakceptowania go potrzebnych było 289 głosów.

Premier Borne nazwała poparcie Nupes przez Zjednoczenie Narodowe „sojuszem przeciwko naturze”. „Niektórzy we Francji nieujarzmionej (kluczowej partii koalicji lewicy Nupes - red.) chcą nieładu, chaosu, a Zjednoczenie po cichu ma nadzieję, że zbierze tego owoce”- stwierdziła Borne z trybuny Zgromadzenia Narodowego.

Posłowie będą również głosować nad wnioskiem o wotum nieufności złożonym przez partię Le Pen.

Z Paryża Katarzyna Stańko