W grudniu Eurostat ogłosił, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, a zużycie gazu w 27 krajach UE spadło o około 20 proc. w okresie sierpień-listopad (w porównaniu ze średnią z lat 2017-2021).

Jak pokazuje powyższa mapa, w omawianym okresie zużycie gazu spadło w większości państw członkowskich. W 18 krajach, w tym w Niemczech, konsumpcja przekroczyła cel 15 proc. Liderami obniżek są kraje bezpośrednio graniczące z Rosją:

- Finlandia ze spadkiem zużycia o 53 proc.,

- Łotwa ze spadkiem zużycia o 43 proc.,

Reklama

- Litwa ze spadkiem zużycia o 42 proc.

Jednak 6 państw UE mimo ograniczenia wykorzystanie tego źródła energii, nie osiągnęło jeszcze 15-procentowego celu. W dwóch krajach natomiast wzrosło zużycie gazu ziemnego: na Malcie o 7 proc. i na Słowacji o prawie 3 proc.