Decyzja ta ma na celu zapewnienie stabilności finansowej i przewidywalności EPF w dłuższej perspektywie oraz zachowanie jego globalnego zasięgu geograficznego i zdolności UE do zapobiegania kryzysom i konfliktom oraz szybkiego reagowania na nie - poinformowała Rada UE.

"Dzisiejsza decyzja ponownie zapewni nam fundusze na dalsze dostarczanie konkretnego wsparcia wojskowego siłom zbrojnym naszych partnerów. To już drugie zwiększenie finansowania Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju od czasu jego utworzenia w 2021 roku. W ciągu niespełna dwóch lat instrument udowodnił swoją wartość. Całkowicie zmienił sposób, w jaki wspieramy naszych partnerów w obronie. Wzmacnia UE i jej partnerów" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Po poniedziałkowej decyzji ogólny pułap finansowy wynosi ponad 12 miliardów euro w cenach bieżących. Decyzja o jego zwiększeniu - jak podała Rada - "stanowi wyraźny sygnał polityczny o trwałym zaangażowaniu UE we wsparcie wojskowe zarówno dla Ukrainy, jak i dla innych partnerów".

Europejski Instrument na rzecz Pokoju został ustanowiony w marcu 2021 roku w celu finansowania wszystkich działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) dotyczących spraw wojskowych i obronnych w celu zapobiegania konfliktom, zachowania pokoju oraz wzmocnienia międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności.

Reklama

W szczególności EPF umożliwia UE finansowanie działań mających na celu wzmocnienie zdolności krajów spoza Unii oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych w odniesieniu do spraw wojskowych i obronnych.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)