Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w prawodawstwie Unii i pełnego wdrożenia przepisów dotyczących ujawniania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe informacji o podatku dochodowym w poszczególnych krajach, podała Komisja.

Chodzi o przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Państwa UE miały je wdrożyć do 22 czerwca 2023 r.

"Dyrektywa (UE) 2021/2101 zobowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na jednolitym rynku UE, które są stale obecne w Unii i których przychody przekraczają 750 mln euro do publikowania sprawozdania na temat kwoty podatków od osób prawnych, które płacą w każdym państwie członkowskim i w jurysdykcjach niechętnych do współpracy" - czytamy w komunikacie.

Sprawozdania te mają zawierać również informacje dodatkowe, takie jak liczba pracowników lub obrót w poszczególnych krajach.

Prócz Polski wezwanie zostało skierowane także do Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Portugalii, Słowenii i Finlandii.

Reklama