Choć mur berliński upadł prawie rok wcześniej, to do oficjalnego zjednoczenia Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej doszło 3 października 1990 r. Od tego czasu bogaty zachód przeznaczał niebagatelne pieniądze na podwyższenie poziomu życia na wschodzie – szacunki mówią maksymalnie o 2 bln euro wydanych m.in. na kwestie socjalne. Jednak do dziś widać różnice społeczne między dawnymi krajami związkowymi RFN i NRD. Wymieniać można długo: dawnych Ossis (niem. Ost – wschód) od Wessis (niem. West – zachód) dzielą m.in. sympatie polityczne – na wschodzie znacznie większe poparcie ma radykalnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, na zachodzie – lewicujący Zieloni.