Wyniki raportu FRA powinny zachęcić UE i platformy mediów społecznościowych do ochrony ze względu na cechy takie, jak płeć i pochodzenie etniczne podczas moderowania treści - podkreślono w dokumencie.

Badanie przeprowadzono na platformach YouTube, Telegram, Reddit i X (wcześniej Twitter) w czterech państwach UE - Bułgarii, Niemczech, Włoszech i Szwecji w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Wykazało, że głównymi celami ataków były kobiety. Dotyczyło to wszystkich platform i krajów objętych badaniem. Inne grupy dotknięte atakami to osoby pochodzenia afrykańskiego, Romowie i Żydzi.

FRA podała, że liczba postów nacechowanych językiem nienawiści skierowanych do kobiet była prawie trzykrotnie większa niż liczba takich postów skierowanych do osób pochodzenia afrykańskiego.

"Sama skala nienawiści, którą zauważyliśmy w mediach społecznościowych, wyraźnie pokazuje, że UE, jej państwa członkowskie i platformy internetowe powinny zwiększyć wysiłki na rzecz stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni internetowej dla wszystkich" – zaznaczył w oświadczeniu dyrektor FRA Michael O'Flaherty.

Reklama

Zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych, który wszedł w życie w zeszłym roku, duże platformy technologiczne i wyszukiwarki muszą włożyć więcej wysiłku w walkę ze szkodliwymi i nielegalnymi treściami, pod groźbą kar finansowych.

W październiku Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie mające zbadać, czy Meta, TikTok i Xskutecznie usuwały szkodliwe treści.

Giganci technologiczni stają ostatnio w obliczu rosnącej kontroli w związku z gwałtownym wzrostem szkodliwych treści i dezinformacji spowodowanej wojną Izrael z Hamasem - podkreśla Reuters.

FRA stwierdziła, że opracowując ogłoszony w środę raport, nie uzyskała dostępu do danych z Facebooka i Instagrama.

mwt/ adj/