W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,2% w strefie euro i o 1% w całej UE.

(ISBnews)