W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce spadek zatrudnienia o 0,3% (wobec wzrostu o 0,3% r/r kwartał wcześniej).

W całej Unii Europejskiej zatrudnienie w IV kwartale br. wzrosło o 0,2% w ujęciu kwartalnym i o 1% r/r.

(ISBnews)