Ponad dwie dekady integracji europejskiej – bo przecież nie zaczęła się ona z dniem wejścia do Unii – przeorały polski system prawny i wpłynęły na każdą dziedzinę. Wpływ unijnych regulacji na nasze życie codzienne jest trudny do przeoczenia. Wybraliśmy 10 obszarów, w których zmiany były najistotniejsze dla nas jako zwykłych konsumentów.

Bez ceł, za to z dopłatami

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed przedsiębiorcami rynki większości państw Europy. Zniknęły cła oraz ograniczenia w transporcie towarów, przepływie kapitału i handlu. Polskie firmy dzięki przepisom o transgranicznych przekształceniach spółek bez trudu mogą zakładać swoje przedstawicielstwa w innych krajach UE albo przenosić siedziby do dowolnego państwa. Unijne normy pozwoliły ujednolicić standardy sprzedawanych towarów, czego pozytywne skutki odczuwają przede wszystkim klienci. UE wspiera ekologiczne i innowacyjne rozwiązania techniczne. Choć w ostatnich tygodniach, za sprawą Zielonego Ładu, rolnicy nie spoglądają na Unię łaskawym okiem, to właśnie dzięki unijnym funduszom i dopłatom polskie rolnictwo stało się konkurencyjne wobec francuskiego albo włoskiego.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »

Reklama