Konsensus rynkowy to wzrost o 0,1% w ujęciu miesięcznym.

Inflacja PPI w ujęciu rocznym wyniosła 0,9% (niewyrównana sezonowo).