Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał we wtorek Ursus.

"Zgodnie z informacją z NCBiR oferta konsorcjum obejmuje realizację zamówienia, za łączną sumę cen za fazę B+R oraz fazę wdrożeniową 3,12 mld zł brutto (2,54 mld zł netto)" - czytamy w komunikacie Ursusa.

Reakcja giełdy

W reakcji na te informacje akcje Ursusa na GPW wystrzeliły w górę o 30 proc. Handel na akcjach zatrzymał się przed godziną 12.00 i przez resztę sesji trwało równoważenie kursu (TKO na koniec sesji wynosił 2,40 zł, co oznaczałoby 124-proc. wzrost).

Następnego dnia akcje znów silnie zwyżkowały. Ok. 10:30 kurs akcji rósł o 75,57 proc.

Oferta Ursusa

Spośród złożonych w postępowaniu ofert odrzucono ofertę konsorcjum, którego liderem jest Autosan, a także ofertę złożoną przez Politechnikę Śląską, z powodu niespełnienia warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kolejnym etapem formalnym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zawarcie przez NCBiR umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podano również.

Po podpisaniu umowy z zamawiającym i przedstawieniu gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej zwrotu przez konsorcjum zaliczki, konsorcjum Ursus Bus otrzyma zaliczkę do kwoty 2,25 mln zł netto przeznaczoną na realizację pierwszego etapu fazy badawczo-rozwojowej. Pozostałe zaliczki w wysokości do 90% wartości dwóch kolejnych etapów będą wypłacane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizacji procesu B+R, podano także.

Zamówienie składa się z fazy badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej, polegającej na dostarczeniu pojazdów niskoemisyjnych. Oferta konsorcjum przewiduje uzyskanie przez wykonawcę na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R finansowania w kwocie 22,35 mln zł netto, natomiast za realizację fazy wdrożeniowej oferta konsorcjum opiewa na kwotę 2,51 mld zł netto.

Zgodnie z dokumentacją postępowania, zamówienie (faza B+R oraz faza wdrożeniowa) powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. 

>>> Czytaj też: Policja bierze się za kierowców ciężarówek i busów. "Nie będzie taryfy ulgowej"