Jak poinformowali drogowcy, kosztorys na realizację zadania wynosi 896,23 mln zł. Tymczasem wszystkie oferty złożone w przetargu przekraczają miliard złotych. GDDKiA podała, że najniższą cenę zaproponował Budimex (1 mld 37 mln zł), zaś najwyższą - Polaqua (1 mld 510 mln zł). "Trwa procedura badania i oceny ofert" - podano w komunikacie.

W czerwcu GDDKiA odstąpiła od umowy z - wybraną w przetargu na budowę tego odcinka trasy Via Baltica - firmą Impresa Pizzarotti. Co prawda w maju 2019 roku uzyskała ona zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, ale nie przystąpiła do faktycznych robót.

Inwestor ocenił, że wykonawca nie realizował zapisów kontraktu. Jak podawała wtedy GDDKiA, m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym policji.

Zgodnie z warunkami nowego przetargu, wybrany w nim wykonawca ma dokończyć projektowanie, a jeśli zajdzie taka konieczność - również przygotować dokumenty do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wybudować drogę ekspresową wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddać do użytku nową drogę.

Ewentualne prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie krótszym, niż 24 miesiące od tej daty.

Wartość kontraktu z Impresa Pizzarotti to 605,5 mln zł brutto, umowa była podpisana w czerwcu 2017 r.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk