Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, co umożliwi spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podało PKP Cargo.
"Zarząd [...] informuje o zawarciu odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami (w rozumieniu przepisów prawa pracy i regulaminu organizacyjnego spółki są nimi centrala spółki oraz 7 zakładów spółki) i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej. Porozumienia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
7 maja PKP Cargo podawało, że podpisało ramowe porozumienie z organizacjami związkowymi. Ramowe porozumienie miało stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki spółki, strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP Cargo o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podano wtedy.
Spółka szacowała, że w okresie obowiązywania porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie ustawy antykryzysowej, wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, natomiast wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, może wynieść ok. 23 mln zł.
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)