Jak poinformowała spółka w piątek, przebudowa bocznicy kolejowej znajdującej się przy ul. Składowej 17 ma na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Każdego dnia przygotowywanych do trasy jest tam kilkadziesiąt pociągów przewoźnika.

„W efekcie przebudowy i modernizacji stacji postojowej zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa” - wskazano.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie ocenił, że podejmowane działania zmierzają do tego, aby „polska kolej była bezpieczna, komfortowa i przewidywalna”.

„Do tego, poza inwestycjami w nowoczesny tabor, niezbędne są także wysokiej klasy zaplecza techniczne. Takie jak to w Krakowie, które po przebudowie będzie gwarantować wysoki poziom obsługi taboru naszego narodowego przewoźnika. Strategia inwestycyjna PKP Intercity jest wielotorowa i zapewnia całościowe spojrzenie na potrzeby spółki” - zaznaczył Adamczyk.

Ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę krakowskiej stacji postojowej zakłada realizację prac w ramach trzech głównych zadań. Pierwsze z nich - przebudowa sieci sprężonego powietrza oraz przebudowa instalacji wodnej i budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów jest elementem unijnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pozostałe dwa zadania obejmują przebudowę sieci i urządzeń grzewczych oraz zasilania składów pociągów, a także oświetlenia i sieci trakcyjnej czy przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego do obsługi wagonów. Na realizację całej inwestycji wykonawca będzie mieć maksymalnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity podkreślił w komunikacie, że spółka równolegle z inwestycjami w nowoczesny tabor dba także o odpowiednie zabezpieczenie zapleczy technicznych na terenie całej Polski.

„Stacja postojowa w Krakowie jest jednym ze strategicznych obiektów w naszej spółce o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity” – ocenił.

Według przedstawicieli spółki, modernizacja bocznicy kolejowej w Krakowie to element największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity o wartości 7 mld zł. Program zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 16 bocznic kolejowych w całej Polsce.

W ramach infrastrukturalnego programu inwestycyjnego PKP Intercity do 2023 roku zaplanowało ponad 100 inwestycji na kwotę prawie 822 mln zł.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ amac/