Planowana jest wymiana zwykłych ławek na takie, które będą przedzielone podłokietnikami, uniemożliwiając tym samym spanie na nich. Celem tej zmiany jest ograniczenie możliwości niewłaściwego korzystania z miejsca publicznego, które miało miejsce dotychczas.

Stacje metra walczą z bezdomnymi

Stacje warszawskiego metra, szczególnie te znajdujące się w centrum miasta, często stają się schronieniem dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Problem dotyczy głównie tego, że ich obecność powszechnie uznawana jest przez użytkowników komunikacji miejskiej za “uciążliwą” - dyskomfort wynikający z braku zachowania podstawowej higieny osobistej osób bezdomnych oraz z zajmowania przez nich miejsc siedzących na peronach utrudnia korzystanie z przestrzeni publicznej innym użytkownikom metra.

Reklama

Walka miasta z problemem, która polegała do tej pory na wypraszaniu takich osób, nie jest skuteczna. Co więcej, tzw. wszelkiego rodzaju rozwiązania siłowe nie są akceptowane przez władze miasta.

Rozwiązaniem mają być nowe ławki

W związku z tym, Metro Warszawskie zapowiedziało plany modernizacji ławek peronowych. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim stacji na pierwszej i drugiej linii metra - Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Według dokumentacji projektowej nowe ławki mają być zaprojektowane w taki sposób, by uniemożliwić ich niewłaściwe wykorzystywanie. Mowa tu o wydzieleniu odrębnych miejsc siedzących oraz wyposażenie siedzeń w podłokietniki.