Od 14 marca obowiązują przepisy o przepadku pojazdu. Co prawda o pozbawieniu właściciela prawa własności musi zdecydować sąd, ale policja została wyposażona w instrumenty pozwalające na pozbawienie właściciela możliwości korzystania z pojazdu od razu – jeśli doszło do przestępstwa, za które może być orzeczony przepadek.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ