"Nowy tabor dla Polregio to rekordowe zamówienie dla polskiej kolei regionalnej. W ramach podpisanych umów ramowych odbędą się aukcje elektroniczne na kolejne transze pojazdów. Spółka zamierza kupić łącznie do 200 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT-ów) za ponad 7 mld zł. Finansowanie będzie pochodzić z grantów i pożyczek unijnych (KPO, FENiKS, RPO), innych źródeł (np. EBI), komercyjnych instrumentów dłużnych oraz środków własnych przewoźnika. Pozyskanie tak dużej liczby pociągów jest możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej spółki. W ostatnich dwóch latach spółka zabezpieczyła blisko 10 mld zł po stronie przychodów do 2030 r. w wieloletnich umowach z urzędami marszałkowskimi" - czytamy w komunikacie.

Nowe pociągi zostaną zamówione w dwóch wersjach - krótszej, 2-członowej (maksymalnie 60 szt., co najmniej 130 miejsc siedzących) oraz dłuższej, 3-członowej (maksymalnie 140 szt., minimum 210 miejsc siedzących). Pojazdy będą rozwijać prędkość do 160 km/h i dzięki temu na zmodernizowanych i przystosowanych do takiej prędkości odcinkach skróci się czas podróży. Składy będą wyposażone w klimatyzację, dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Układ wnętrza zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością - pojazdy będą niskopodłogowe, jednoprzestrzenne wraz z pochylnią lub automatyczną windą. Jedna z dwóch toalet będzie również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, znajdzie się w niej także miejsce do przewijania niemowląt, wymieniono.

Reklama

"Podpisanie umów ramowych z producentami taboru rozpoczyna nowy etap rozwoju w historii Polregio i zarazem kolei regionalnej w Polsce. 200 nowych pociągów regionalnych oznacza ogromny skok jakościowy i znaczącą poprawę komfortu podróżowania dla milionów Polaków, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Mimo tak dużego zamówienia, nie kupujemy pojazdów 'z półki', tylko pociągi przystosowane do obsługi ruchu regionalnego. To efekt szeroko zakrojonych konsultacji rynkowych z producentami z korzyścią dla obydwu stron. Polregio otrzyma pociągi dostosowane do obsługi ruchu regionalnego, zaś producenci będą mieli zabezpieczone moce produkcyjne na kolejne lata. Łączna wartość zamówienia to ponad 7 mld zł i będzie to wymierny wkład Polregio w rozwój krajowej gospodarki. [...] Przewidujemy, że pierwsza umowa wykonawcza na kilkadziesiąt pojazdów zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Dzięki niej pierwsze pociągi pojawią się w 2025 r., a do 2026 r. na tory w całej Polsce wyjedzie nawet 200 nowych pociągów dla podróżnych korzystających codziennie z kolei regionalnej" - powiedział prezes Polregio Artur Martyniuk, cytowany w komunikacie.

"Skala inwestycji w polską kolej w ostatnich kilku latach jest ogromna, kilkadziesiąt miliardów złotych zostało przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej, blisko dziesięć miliardów trafiło również do przewoźników kolejowych oraz producentów taboru. Od dzisiaj do grona beneficjentów dołączy również Polregio. Dzięki współpracy samorządów, będących współakcjonariuszami spółki i organizatorami transportu, większościowego akcjonariusza, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, należącej do Grupy PFR, Polregio staje się liderem, jeśli chodzi o plany inwestycji taborowych" - dodał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Polregio podkreśla, że przeprowadziło bardzo szerokie konsultacje rynkowe, rozstrzygnęło przetargi i podpisało na umowy ramowe z producentami. Dzięki temu spółka jest w pełni przygotowana do udziału w konkursach, których ogłoszenie planuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Od momentu rozstrzygnięcia konkursu przez CUPT, Polregio w ciągu kilku tygodni ogłosi aukcję elektroniczną, a następnie podpisze umowę lub umowy wykonawcze. Zgodnie z harmonogramem pierwszy pociąg zostanie dostarczony w 2025 r., zaś koniec dostaw nastąpi w lipcu 2026 r. Nowe EZT-y będą sukcesywnie pojawiać się we wszystkich województwach, z którymi Polregio ma podpisane umowy wieloletnie. Zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę na zakup taboru nastąpi na etapie podpisania umów wykonawczych, a zabezpieczeniem będą umowy wieloletnie, podano także.

W osobnym komunikacie Newag podał, że zamawiający może udzielić zamówienia wykonawczego lub kilku zamówień wykonawczych (w zależności od bieżącego zapotrzebowania) łącznie do wysokości maksymalnie 5 820,03 mln zł netto.

"Udzielanie zamówień wykonawczych będzie następowało w postępowaniu konkurencyjnym (w trybie aukcji elektronicznej) poprzez wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców, z którymi zawarto umowy ramowe. W związku z powyższym zawarcie umowy ramowej stwarza spółce możliwość uzyskania zamówień wykonawczych w postępowaniach konkurencyjnych" - czytamy w komunikacie Newagu.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50% i jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie.

(ISBnews)