Gdzie pociąg jest droższy niż samolot?

Wykres ststista.com powstał na podstawie analizy 112 tras podróży w Europie. Dane pokazują, że różnica cenowa między podróżami kolejowymi i lotniczymi jest największa w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W tych krajach, na tej samej trasie, bilety kolejowe są średnio 4 razy droższe niż bilety lotnicze.

We Francji i Belgii w przypadku tej samej trasy krajowej lub europejskiej podróż pociągiem jest średnio 2,6 razy droższa niż podróż samolotem. We Włoszech pociąg był droższy o 2,5 razy. Natomiast w 16 badanych krajach kolej była średnio około 2 razy droższa niż lot samolotem.

Polska wyjątkiem

Reklama

Na mapie Europy jedynym wyjątkiem jest Polska. Z danych Greenpeace wynika, że w naszym kraju podróż koleją jest średnio o połowę tańsza niż przelot samolotem.

Dlaczego w większości państw Starego Kontynentu latanie jest tańsze niż podróż koleją? Jeden z powodów, takiego stanu rzeczy mogą być korzyści podatkowe, z których korzysta branża lotnicza w Europie (np. zwolnienie z VAT na paliwo lotnicze).

ikona lupy />
Różnica w kosztach podróży samolotem i pociągiem / statista.com