"Ogłaszamy przetarg na trzeci odcinek, który prowadzi bezpośrednio do Siedlec, na trzeci odcinek autostrady A2. To pozwoli dojechać do Siedlec od strony Warszawy w 2023 r." - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Adamczyk poinformował, że na przełomie 2019 i 2020 r. zostaną ogłoszone przetargi na kolejne odcinki autostrady A2 do Białej Podlaskiej. "W 2024 r. pojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej, a w 2025 r.(...) do wschodniej granicy państwa" - zaznaczył.

"To, o co zabiegaliśmy od bardzo wielu lat, to likwidacja podziału Polski na A i B. Ta decyzja ministra Adamczyka, że autostrada od Kałuszyna do Siedlec będzie już budowana, zostanie ogłoszony przetarg, w pewnym sensie powoduje, że możemy powiedzieć, że od 2023 r., od oddania do użytkowania tego odcinka autostrady, nie ma już Polski A i Polski B, jest jedna, nasza wspólna Polska" - powiedział obecny na konferencji prasowej minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że "trudności w dostępności się skończą".

"W momencie, kiedy A2 z Siedlec połączy się z Białą Podlaską i wschodnią granicą i skrzyżuje się z budowaną ekspresową drogą międzynarodową Via Carpatia, która połączy kraje bałtyckie i Skandynawię z Europą południową - Polska stanie się centralnym krajem jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne" - ocenił Tchórzewski.

Minister powiedział, że te szlaki komunikacyjne będą terenem bardzo dużych inwestycji. "Ten teren będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, ta część Polski, stanie się w niektórych przypadkach bardziej ważna (Polska wschodnia - dop. red.), niż inne części kraju, ponieważ będą tu przebiegały duże roboty inwestycyjne" - dodał.

"Jako PiS obiecaliśmy, że zlikwidujemy podział na Polskę A i Polskę B - dzięki tym inwestycjom ten podział się kończy - stajemy się krajem równomiernie zorganizowanym gospodarczo, co jest bardzo ważne dla naszej przyszłości. Nie będzie budowy jakichś nadzwyczajnych centrów jak w innych państwach - obywatele będą mogli mieć pracę, tam gdzie mieszkają" - ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Obecny na konferencji szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski podkreślił, że autostrada A2 "ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju wszystkich miejscowości położonych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych".

"Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej do 2025 r. w Polsce ma funkcjonować sieć 5G we wszystkich dużych miastach oraz - co może najważniejsze - wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. To oznacza, że nawet jeżeli operatorzy komunikacyjni z jakichś powodów nie chcieliby inwestować w sieć 5G (...) w innych miejscowościach położonych wzdłuż tej trasy, to będą mieli taki obowiązek.

To spowoduje, że w ślad za infrastrukturą drogową, wzdłuż A2 powstanie najnowocześniejsza infrastruktura telekomunikacyjna 5G, nie tylko dla obsługi tej drogi, ale także jej otoczenia - ocenił Zagórski.

Na wschód od Warszawy autostrada A2 budowana jest na odcinku: węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km). Budowana jest również obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km). Obie inwestycje są warte ok. 830 mln zł i mają zostać oddane do użytku w drugim kwartale 2020 roku.

Przygotowywane są też dwa kolejne odcinki: od Siedlec do Białej Podlaskiej (63,5 km), którego budowa ma trwać w latach 2022-2024, a łączny koszt wynieść ok. 3 mld zł; od Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km), który ma być budowany w tym samym czasie co trasa z Siedlec, a łączny koszt ma wynieść ok. 1,5 mld zł.

>>> Czytaj też: Adamczyk: Pierwsze przetargi na podlaskie odcinki Via Carpatia będą ogłoszone jeszcze w 2019 roku