Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomniała w piątkowym komunikacie, że od stycznia br. ogłosiła przetargi na 29 odcinków nowych dróg o łącznej długości 375 km i wartości ok. 11,5 mld zł. Z tego 23 zadania pochodziły z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 333,7 km i wartości ok. 10,5 mld zł, a sześć - na realizację obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 41,3 km i wartości ok. 1 mld zł.

"Do 31 grudnia 2020 roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na zadania o łącznej długości 204 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 136 km i wartości ok. 8,7 mld zł oraz z Programu budowy 100 obwodnic zadania o łącznej długości 68 km i wartości ok. 1,7 mld zł" - czytamy.

Serwis GDDKiAAktualności

Ogłoszone i planowane do ogłoszenia. Stan realizacji planu przetargów na 2020 rok

06-11-2020

Reklama

Licznik odmierzający długość dróg w przetargach, jaki zamieszczamy na naszej stronie, ciągle się zmienia. To m.in. za sprawą ogłaszania kolejnych przetargów na duże inwestycje drogowe, zarówno autostradowe, ekspresowe jak i w ciągach obwodnic miast. Do końca roku wartości na liczniku jeszcze znacząco wzrosną.

Postępowania przetargowe w 2020 roku

Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 29 odcinków nowych dróg o łącznej długości 375 km i wartości ok. 11,5 mld zł. Z tego 23 zadania z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 333,7 km i wartości ok. 10,5 mld zł oraz sześć zadań na realizację obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 41,3 km i wartości ok. 1 mld zł.

Wczoraj do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy już kolejne, drugie ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym autostrady A2 na wschód od Warszawy, pisaliśmy o tym tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39932/Ruszamy-z-drugim-przetargiem-na-A2-Siedlce-Biala-Podlaska.

Do 31 grudnia 2020 roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na zadania o łącznej długości 204 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 136 km i wartości ok. 8,7 mld zł oraz z Programu budowy 100 obwodnic zadania o łącznej długości 68 km i wartości ok. 1,7 mld zł.

Wykaz zadań do ogłoszenia, do końca 2020 roku:

 • A2 m. Malinowiec (km 580+190) - w. Łukowisko,
 • A2 m. Swory (km 610+722) - w. Biała Podlaska, 
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa (km 6+400 do km 14+300), 
 • S6 koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki, 
 • S6 w. Bobrowniki - w. Skórowo, 
 • S6 w. Skórowo - w. Leśnice, 
 • S12 obwodnica Chełma, 
 • S17 w. Drewnica - w. Ząbki, 
 • S19 w. Iskrzynia - w. Miejsce Piastowe, 
 • S19 w. Miejsce Piastowe - w. Dukla,
 • S74/DK9 obwodnica Opatowa, 
 • obwodnica Pułtuska w ciągu DK61, 
 • obwodnica Suchowoli w ciągu DK8, 
 • obwodnica Sztabina w ciągu DK8, 
 • obwodnica Gostynia w ciągu DK12, 
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15, 
 • obwodnica Żodynia w ciągu DK32, 
 • obwodnica Szczecinka w ciągu DK20. 

"Obecnie w toku mamy postępowania przetargowe na 31 odcinków, z czego dwa były ogłoszone w 2019, a pozostałe w bieżącym roku. W przypadku A2 Groszki - Gręzów po odwołaniu na wykluczenie firmy Stecol Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie czynności polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania i nakazała powtórzyć czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego (czyli firmy Stecol)" - napisano.

GDDKiA przekazała, że wystąpiła do wykonawcy o przekazanie niezbędnych dokumentów, które potwierdzą jego gotowość do realizacji zadania i będą gwarancją rzetelnego wykonania kontraktu. Na dokumenty i wyjaśnienia Dyrekcja czeka do 13 listopada br.

Dyrekcja przypomniała, że podobne orzeczenie KIO wydała w sprawie drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Oświęcim po odwołaniu na wykluczenie firmy i odrzucenie oferty China State Construction Engineering Corporation Ltd. W tym przypadku GDDKiA zdecydowała się na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Jak przekazano w komunikacie, nie upłynął jeszcze termin składania ofert w postępowaniach przetargowych na A2 Siedlce Zachód - Malinowiec, S6 II jezdnia obwodnicy Słupska, S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, S6 Chwaszczyno - Żukowo, S6 Żukowo - Gdańsk Południe (te dwa odcinki stanowią Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej), S19 Boćki - Malewice, S19 Malewice - Chlebczyn oraz obwodnicę Gryfina w ciągu DK31.

Ponadto, trwa badanie ofert w postępowaniach m.in. na A18 między węzłami Iłowa oraz Golnice (zadanie 4 i zadanie 3), S1 Kosztowy II - Oświęcim, S7 Miechów - Szczepanowice, S7 Lubień - Naprawa (dokończenie prac), S19 Kuźnica - Sokółka Północ, S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, S19 Białystok Zachód - Księżyno, S19 Ploski - Haćki, S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66 do istniejącej DK19, S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, S19 Lubartów Północ - Lublin Rudnik, DK13 obwodnica Warzymic i Przecławia (kontynuacja robót), oraz obwodnice Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Lipska w ciągu DK79, Brzezia w ciągu DK25, Wąchocka w ciągu DK42 i Smolajn w ciągu DK51.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty jest tzw. łącznik brzeski w ciągu DK75 oraz dwa odcinki S19, które są już w trakcie kontroli Prezesa UZP: Księżyno - Białystok Południe (z odcinkiem do DK65) oraz Białystok Południe - Ploski.

GDDKiA przekazała, że od początku roku podpisała 27 umów na zadania o łącznej długości 368,6 km i wartości blisko 16 mld zł.

"Do 31 grudnia 2020 roku planujemy podpisać jeszcze siedem umów na zadania o łącznej długości 94,3 km i wartości blisko 3,2 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinek S1, S7 oraz cztery odcinki S19)" - czytamy.

GDDKiA - realizacja przetargów na drogi / GDDKiA