"Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 43,8 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi około 45 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

"Podpisaliśmy już 63 umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 74,01 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,25 mld zł oraz wkład UE to blisko 35,04 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 80 proc. przyznanych środków" - czytamy dalej.

Reklama

Kolejne pięć umów na dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

1. Budowa autostrady A1 na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna. Całkowita wartość projektu: 3 543 423 113,41 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 997 831 605,05 zł w tym dofinansowanie unijne: 1 698 156 864,29 zł

2. Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo. Całkowita wartość projektu: 436 358 875,47 zł. Wydatki kwalifikowane: 225 542 800,01 zł w tym dofinansowanie unijne: 191 711 380,01 zł

3. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11. Całkowita wartość projektu: 183 101 000,0 zł. Wydatki kwalifikowane: 114 484 537,95 zł w tym dofinansowanie unijne: 97 311 857,25 zł

4. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Całkowita wartość projektu: 281 749 000,00 zł. Wydatki kwalifikowane: 139 745 492,46 zł w tym dofinansowanie unijne: 118 783 668,59 zł

5. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Całkowita wartość projektu: 299 000 000,0 zł. Wydatki kwalifikowane: 284 202 157,79 zł w tym dofinansowanie unijne: 241 571 834,11 zł

GDDKiA do końca bieżącego roku planuje złożyć do oceny kolejne wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów unijnych oraz planuje, że podpisane zostaną jeszcze dwie umowy o dofinansowanie dla następujących projektów:

- Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40,

- Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza.

"Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 89 proc." - podsumowano.