Gazeta informuje, że przedstawiciele firm utrzymujących trasy zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) powołali zespół, który ma przedstawić pomysły na poprawę systemu ich serwisowania.

"Mamy nadzieję, że najpóźniej na przełomie października i listopada spotkamy się z przedstawicielami GDDKiA i jeszcze przed okresem zimowym spróbujemy uzgodnić nowe zasady współpracy" – powiedziała na łamach "PB" prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) Barbara Dzieciuchowicz.

Na szczycie listy problemów do rozwiązania – jak podkreśla gazeta - jest waloryzacja oraz struktura i poziom kosztów kontraktów utrzymaniowych.