Aktualnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 4886,6 km, w tym 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg ekspresowych.

"Staramy się, żeby drogi były oddawane jak najszybciej, natomiast nie jesteśmy w stanie wskazać precyzyjnie, w którym momencie ta bariera 5000 km zostanie przekroczona. (...) Kilka inwestycji musi zostać udostępnionych, żeby ten poziom został przekroczony. Na pewno będzie to w tym roku, tu nie ma wątpliwości" - powiedział rzecznik GDDKiA.

Ministerstwo Infrastruktury informowało w styczniu, że kierowcom zostanie w tym roku udostępnionych 256 km dróg krajowych. Plan zakłada też, że zostaną ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe długości 565 km i podpisane umowy na realizację 295 km.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Reklama

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł. Z kolei Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł.

W ubiegłym roku kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, prawie 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski