Strefa Czystego Transportu: czym jest w praktyce?

Ochraniając zdrowie mieszkańców i dbając o środowisko, Polska dołącza do wielu krajów europejskich, które już wprowadziły restrykcyjne normy wjazdu do miast. Szybsza urbanizacja, wzrost liczby samochodów oraz niedostateczna edukacja ekologiczna prowadziły do poważnych problemów z jakością powietrza.

Strefa Czystego Transportu (SCT) stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby ekologiczne największych polskich miast, prowadząc do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. SCT to wydzielone obszary, w których dostęp dla pewnych typów pojazdów jest restrykcyjnie regulowany lub całkowicie zabroniony. Wprowadzenie tego typu stref ma na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także ochronę zdrowia mieszkańców i promocję zrównoważonych środków transportu.

Reklama

Jest to również ważny krok w kierunku realizacji celów klimatycznych Polski i Unii Europejskiej. W wielu europejskich metropoliach podobne rozwiązania przyniosły już widoczne efekty w postaci czystszego powietrza i mniejszego natężenia ruchu.

Strefa Czystego Transportu: Jakie samochody nie wjadą do miast?

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych przez Strefę Czystego Transportu (SCT) jest wyraźne ograniczenie dostępu do centrum miast dla określonych typów samochodów. Głównymi "niechcianymi" na ulicach będą auta z silnikami diesla oraz starsze modele benzynowe, które nie spełniają współczesnych norm emisji spalin. Samochody zasilane gazem LPG czy benzyną będą musiały spełniać określone normy emisyjne, aby uzyskać pozwolenie na wjazd.

Przykładowo, w Krakowie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku pojazdy, które zostały zarejestrowane przed 1 marca 2023 roku i mają normę emisji spalin Euro 1 (dla benzyny i LPG) oraz Euro 2 (dla Diesla) będą miały dozwolony wjazd. Tymczasem pojazdy zarejestrowane po tym terminie będą musiały spełniać surowsze normy: Euro 3 dla benzynowych i LPG oraz Euro 5 dla Diesla. Po 1 lipca 2026 roku przewiduje się dalsze zaostrzenie tych norm, co ostatecznie spowoduje, że wiele starszych pojazdów zostanie całkowicie wykluczonych z ruchu w SCT.

SCT: Wyjątki od reguły

Są pojazdy, które nie będą musiały spełniać powyższych norm. Wśród nich są pojazdy osób niepełnosprawnych, pojazdy służb ratowniczych i specjalnych oraz samochody starszych kierowców. Jednak najważniejszym celem SCT jest promocja ekologicznych środków transportu. Samochody elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane gazem ziemnym będą miały priorytet w ruchu miejskim. To zachęta dla konsumentów do zastanowienia się nad zakupem bardziej ekologicznego środka transportu.

Właściciele pojazdów, które nie spełniają tych kryteriów, powinni być przygotowani na poszukiwanie alternatywnych środków transportu lub inwestowanie w bardziej ekologiczne pojazdy, jeśli chcą nadal korzystać z uroków i udogodnień miejskich centrów.

SCT: Kary za złamanie przepisów w Strefach Czystego Transportu

Naruszenie przepisów dotyczących wjazdu do Stref Czystego Transportu nie będzie przechodziło bez echa. Nowe regulacje przewidują automatyczną kontrolę pojazdów wjeżdżających do SCT, a złamanie prawa grozi mandatem w wysokości 500 zł. Mechanizm ten ma zapewnić skuteczne egzekwowanie przestrzegania nowych zasad i zachęcić kierowców do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu lub unikania wjazdu do strefy. Wprowadzenie takich kroków wynika z troski o zdrowie mieszkańców i jakość powietrza, ale też ma zachęcać kierowców do rozważenia bardziej przyjaznych dla środowiska alternatyw transportowych.

SCT: Podsumowanie

Inicjatywa Stref Czystego Transportu to krok w stronę bardziej zielonej przyszłości poprzez ograniczenie dostępu najbardziej szkodliwych samochodów do centrum miasta. Wprowadzenie tego typu regulacji nie jest pozbawione wyzwań. Przede wszystkim infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych musi zostać rozbudowana, a komunikacja miejska musi być dostosowana do zwiększonego ruchu pasażerskiego. Zainteresowani kierowcy posiadający starsze pojazdy generujące duże ilości zanieczyszczeń powinni już teraz zastanowić się nad ekologicznymi alternatywami dla swoich pojazdów, aby cieszyć się swobodą poruszania się po strefach czystego transportu.