Zgodnie z najnowszymi prognozami po zbudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i nowych tras kolejowych liczba pasażerów kolei dalekobieżnej wzrośnie do 120 mln pasażerów rocznie. 95 mln pasażerów ma podróżować pociągami kategorii Intercity, a 25 mln w regionalnych ekspresach, które mają się poruszać po nowych, szybkich trasach. Dla porównania: w 2019 r. obsługująca ruch dalekobieżny spółka PKP Intercity przewiozła niespełna 49 mln pasażerów. Spółka pokazała mapy, które przedstawiają, jak będzie rozkładał się ruch podróżnych w 2050 roku i porównuje to z rokiem 2017. Grubość linii odpowiada liczbie podróżnych przemieszczających się na danym odcinku.

I tak według prognoz na kluczowym odcinku sieci kolejowej – łączącym Warszawę z CPK – podróżować będzie blisko 65 tys. pasażerów dziennie. To więcej niż obecnie przemieszcza się w ciągu dnia autostradą A2 między Warszawą i Łodzią.

Na mapie widać, że znacznie wzrośnie też ruch na prowadzącej z centrum na południe kraju Centralnej Magistrali Kolejowej. Jedną z najbardziej obciążonych tras będzie też nowa linia – Warszawa – Łódź – Wrocław.

Te najnowsze wyliczenia pokazuje Pasażerski Model Transportowy, czyli opracowane przez spółkę CPK narzędzie do prognozowania ruchu. To 4-stopniowy model międzygałęziowy, obejmujący różne środki transportu. Pozwala on na analizy konkurencyjności kolei wobec innych rodzajów transportu, np. drogowego i lotniczego. Według spółki CPK ważną cechą narzędzia jest możliwość porównania przepływów pasażerskich w transporcie zbiorowym z prognozowanym natężeniem indywidualnego ruchu drogowego. Narzędzie oparte jest na oprogramowaniu VISUM. Analizuje różne dane – statystyczne, demograficzne. Do ostatnich prognoz wykorzystano też 183 tysięcy przeprowadzonych w całej Polsce ankiet. Miały one zbadać spodziewane zachowania transportowe.

Michał Jasiak, zastępca dyrektora biura planowania i rozwoju kolei w spółce CPK przyznaje, że na dziś nie da się ocenić, jak trwałą zmianę zachowań transportowych wywoła pandemia COVID-19. - Model prezentuje wyniki zakładając, że te wyniki wrócą do normy - zaznacza.

Dodaje, że dokładniejsze prognozy ruchu dla poszczególnych tras kolejowych będą znane na etapie dalszych prac przygotowawczych do budowy konkretnych linii.

Program kolejowy CPK zakłada realizację do 2034 r. łącznie 1789 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych (w tym 10 „szprych”). Nowe linie kolejowe będą wykorzystywane do obsługi przede wszystkim pociągów dalekobieżnych, w tym kolei dużych prędkości, jak również przez pociągi regionalne, a na wybranych odcinkach przez składy towarowe.

Do końca roku spółka CPK zamierza ogłosić przetargi na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla ponad 500 km nowych linii, w tym dla nowej szybkiej trasy z Warszawy przez CPK, Łódź do Wrocławia. Opracowania te wskażą najkorzystniejsze przebiegi torów. Według założeń ponad 500 km nowych tras ma być gotowych do 2027 roku.