Według wtorkowej informacji CPK po wykonaniu zamówionego we wtorek studium wykonalności pierwsze roboty budowlane miałyby według harmonogramu ruszyć w 2024 r., a odcinek linii łączący Katowice z Ostrawą miałby zostać oddany do użytku przed końcem 2030 r. Linia ma być zaprojektowana tak pod kątem prędkości najszybszych pociągów pasażerskich do 250 km/h.

Obecny na wtorkowej uroczystości przy jastrzębskim dworcu autobusowym wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zaznaczył, że program CPK kojarzy się niektórym tylko z dużym międzynarodowym lotniskiem, ale dotyczy on przede wszystkim budowy nowego systemu transportowego Polski.

„Dlatego w ogłoszonym niedawno programie Polski Ład inwestycje w infrastrukturę, a w nich program inwestycyjny CPK znajduje swoje poczesne miejsce” – wskazał Horała i uściślił, że waga programu CPK z potrzeb gospodarczych: związanych z tworzeniem nowych motorów rozwojowych polskiej gospodarki oraz społecznych: wynikających z wykluczenia transportowego mieszkańców niektórych dużych miast, jak 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild dodał, że jadąc koleją na wtorkową uroczystość, musiał zakończyć swą podróż na dworcu w Katowicach. „Po to jest ten projekt, abyśmy do Jastrzębia-Zdroju nie tylko mogli dojechać z Katowic, ale by Jastrzębie-Zdrój trafiło na mapę połączeń kolejowych regionalnych oraz międzynarodowych, ponieważ jednocześnie projekt ten dotyczy połączenia Kolejami Dużych Prędkości Polski, Słowacji, Czech i Węgier” – zaznaczył.

Reklama

„To element sieci Kolei Dużych Prędkości o znaczeniu europejskim” – podkreślił Wild. Przypomniał, że zanim w ostatnich dniach spółka otrzymała o przyznaniu dofinansowania w ramach unijnego instrumentu CEF Reflow (na zadania dot. projektowania tunelu KDP w Łodzi i studium KDP dla odcinka Warszawa-Poznań) jeszcze w ub. roku otrzymała dotację z CEF na prace studialne dot. odcinka Katowice-Ostrawa.

„Dlaczego? Ponieważ ten projekt jest potrzebny nie tylko województwu, nie tylko z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej, ale także z punktu widzenia interesów Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej” – zaakcentował prezes CPK.

Przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” spółka CPK prowadziła od początku tego roku.

Projekt ten ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Jak zapisano w dokumentacji przetargowej CPK, podstawowe cele projektu to: utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy Katowicami i Ostrawą - będącego połączeniem polskiej i czeskiej sieci kolei dużych prędkości, umożliwiającego uruchamianie szybkich połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Wiednia; a także włączenie do sieci kolejowej Jastrzębia-Zdroju – największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych.

Oferty w tym przetargu otwarto 22 marca br. Przy budżecie zamówienia 8,2 mln zł brutto wybrana najtańsza, złożona przez konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółkę Jaf-Geotechnika, opiewała na 13,5 mln zł brutto (cena najdroższej z trzech kolejnych ofert sięgnęła 42,9 mln zł brutto). We wtorek z tym wykonawcą podpisano umowę.

Na przygotowanie STEŚ wykonawca ma 11 miesięcy. Realizacja i rozliczenie umowy mogą potrwać pięć miesięcy dłużej, ponieważ w skład zamówienia wchodzą też dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

W październiku 2019 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i spółki CPK informowali o zwycięstwie wniosku CPK ws. unijnej dotacji 1,75 mln euro w konkursie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) pod kątem prac przygotowawczych do budowy nowego kolejowego połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój.

Ogółem w woj. śląskim w ramach programu kolejowego CPK powstać ma w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które ma wybudować spółka CPK, a kolejnych 246 km - zmodernizować spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycje te mają m.in. skrócić czas przejazdu z Warszawy do Katowic do 1 godz. 40 min, z Bielska-Białej do Warszawy do 1 godz. 55 min, z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika do Warszawy do ok. 2 godz., a z Gliwic i Częstochowy do Warszawy do ok. 2 godz. 10 min.

Czas przejazdu z Katowic do Ostrawy ma z obecnych 1 godz. 35 min skrócić się do 35 min (po wybudowaniu po czeskiej stronie przedłużenia do Ostrawy). Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększyć ma się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych oraz towarowych.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Jednocześnie budowa nowego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została zgłoszona przez samorząd woj. śląskiego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej +” do 2028 r. Projekt ten przeszedł do drugiego etapu postępowania, co wymaga przygotowania tzw. studium planistyczno-prognostycznego.

Na przygotowanie wstępnej dokumentacji dla projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” Sejmik Woj. Śląskiego zabezpieczył na swojej kwietniowej sesji kwotę 2 mln zł (radni zgodzili się wówczas m.in. na zaproponowaną pod tym kątem przez urząd marszałkowski zmianę wieloletniej prognozy finansowej woj. śląskiego).(PAP)

autor: Mateusz Babak