Zarząd Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie informuje w raporcie giełdowym, że w środę 7 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT zwiększający dostępny poziom finansowania do łącznej kwoty 220 mln zł z jednoczesnym skróceniem okresu finansowania do 31 grudnia 2020 r.

Jak podano, udzielony kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarczych powstałych w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i sytuacją finansową, w jakiej znalazły się PLL LOT w wyniku tej pandemii.

Wyjaśniono, że zabezpieczeniem wyżej wymienionego kredytu, oprócz standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanego w banku, jest kaucja środków pieniężnych w złotych ustanowiona przez podmiot trzeci w trybie art. 102 prawa bankowego do wysokości 90 proc. kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu obrotowego oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. Warunki cenowe kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji - czytamy w komunikacie.

Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorcę warunków wykorzystania - dodano.