"Środki pomocy wdrożone przez Szwecję i Danię na rzecz SAS z tytułu szkód wynikających z odwołania lub reorganizacji lotów w następstwie pandemii Covid-19 są zgodne z prawem Unii" - stwierdził Sąd UE, dodając, że pomoc nie stanowiła "bezprawnej dyskryminacji”.

Sąd UE orzekł też, że gwarancja Finlandii na rzecz przewoźnika lotniczego Finnair, mająca na celu pomoc w uzyskaniu od funduszu emerytalnego pożyczki w wysokości 600 mln euro przeznaczonej na zaspokojenie jego potrzeb w następstwie pandemii Covid-19, jest zgodna z prawem Unii.

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu jest pierwszą instancją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.