Rada ICAO uzgodniła, że przesunie swoje prace nad raportem z dochodzenia w sprawie lotu Ryanair FR4978 na swoje następne posiedzenie, w styczniu 2022, ze względu przede wszystkim na zakres przekazanych danych i wciąż wymagane dodatkowe wyjaśnienia ze strony rządu (Białorusi)” - poinformowało PAP biuro prasowe.

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania maszyny Ryanair w Mińsku. Władze białoruskie aresztowały wówczas dziennikarza Ramana Pratasewicza, który był na pokładzie samolotu.

Przesunięcie zakończenia prac Rady ICAO nad tym raportem jest kolejnym opóźnieniem. We wrześniu Sekretariat informował, że „13 września zespół ds. ustalenia faktów w sprawie lotu Ryanair FR4978, kierowany przez Sekretariat ICAO, przedstawi Radzie tej organizacji drugą aktualizację. W oczekiwaniu na otrzymanie dalszych informacji od krajów – stron, wyniki dochodzenia i konkluzje są obecnie spodziewane w listopadzie, podczas 224 sesji Rady”.

Reklama

PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że kilkanaście dni temu Rada ICAO zapoznała się z krótką informacją techniczną na temat tego, co zostało przygotowane do raportu i planowała zająć się nim 12 listopada.

W połowie czerwca ICAO informowała, że raport ze wstępnymi ustaleniami oczekiwany jest do 23 czerwca, zaś ostateczny raport w sprawie faktów i ustaleń zostanie przedstawiony w czasie sesji rozpoczynającej się 13 września.

W maju, po incydencie w Mińsku, Rada ICAO wyraziła „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić dochodzenie ustalające fakty, wykorzystując w tym celu art. 55 Konwencji Chicagowskiej.

Artykuł ten stanowi, że Rada może „badać na żądanie któregokolwiek Umawiającego się Państwa każdą sytuację mogącą wywołać możliwe do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie mogą się jej wydać pożądane”.

Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO. Specjaliści, którzy są za nie odpowiedzialni mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Po decyzji Rady ICAO, oficjalne wnioski o przekazanie informacji zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: Białorusi i Polski, a także do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 roku i obowiązującej od 1947 roku Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ, jej zadaniem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu.

W Radzie ICAO w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie tej organizacji. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.