"Z uwagi na konieczność przygotowania przez pracodawcę analiz kosztowych przesłanego projektu zmian do aneksu do Regulaminu wynagradzania kolejne spotkanie odbędzie się dnia 24.04.2022 r. (tj. niedziela) o godz. 10.30" - napisano w komunikacie.

Poinformowano, że Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego ("ZZKRL") zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas negocjacji w środę, przesłał w czwartek wieczorem propozycje dotyczące m.in. zmiany do Regulaminu pracy, aneksu do Regulaminu wynagradzania, programu w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS (Służby Informacji Powietrznej), zmiany do Regulaminu ZFŚS i Kodeksu Etyki.

W komunikacie napisano, że pracodawca uwzględnił w całości zaproponowane przez stronę społeczną zmiany do Regulaminu ZFŚS, jak również poinformował o uchyleniu 20 kwietnia 2022 r. zarządzeń, o których anulowanie strona społeczna wnioskowała.

Reklama

Dodano, że rozpoczęto rozmowy nad zaproponowanymi przez stronę społeczną zmianami do Regulaminu Pracy.

Obecnie PAŻP pracuje nad uwagami do propozycji strony społecznej w zakresie zmian w Regulaminie Pracy i zobowiązał się dostarczyć "pisemne pytania do wyjaśnienia do projektu aneksu do Regulaminu wynagradzania w dniu jutrzejszym tj. 23.04.2022 r.".