W środę podczas konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. Nie podano jednak jego szczegółów.

"Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Zakończyliśmy też konsultacje społeczne dotyczące obu tych dokumentów" - powiedziała szefowa PAŻP Anita Oleksiak. "Zaakceptowaliśmy oraz sukcesywnie wdrażamy 24 postulaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa" - dodała.

"Wdrożono mechanizmy inflacyjne, które są elementem systemu rozliczeń w ramach Planu Skuteczności Działania Agencji" - przekazała PAP rzeczniczka prasowa PAŻP Rusłana Krzemińska w odpowiedzi na pytanie o szczegółowe ustalenia dotyczące wynagrodzeń. Zaznaczyła również, że nowy taryfikator wynagrodzeń będzie czytelny dla pracowników, bez uznaniowości.

Reklama

Krzemińska odniosła się również do kwestii pojedynczych dyżurów kontrolerów (SPO). "Zgodnie z porozumieniem – ograniczamy stosowanie SPO do absolutnego minimum" - podała rzeczniczka PAŻP.

Poinformowała także, że zwolnieni kontrolerzy zostaną przywróceni do pracy.

Rusłana Krzemińska zaznaczyła, że "podpis porozumienia dotyczył tylko jednego związku ZZKRL, który był w sporze zbiorowym z pracodawcą". Pod koniec maja br. informowała PAP, że wstępne porozumienie dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania będzie konsultowane z 13 związkami.

Według rzeczniczki PAŻP na tę chwilę rozmowy ze związkami zawodowymi kontrolerów zostały zakończone.

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec kwietnia br. podpisali porozumienie, które miało obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Z treści zamieszczonego wówczas w internecie porozumienia wynikało, że PAŻP zobowiązał się do niezwłocznego rozpoczęcia audytu organizacyjnego i niezbędnych restrukturyzacji. Z kolei ZZKRL miał rekomendować członkom powrót do pracy lub odpowiednio przedłużenie okresu wypowiedzenia do 10 lipca br. Związek zobowiązał się również m.in. przedstawić członkom warunki zatrudnienia w dniu 28 lipca br. Nowe umowy na czas określony do 10 lipca br. miały zostać podpisane 29 kwietnia br.

Autor: Anna Bytniewska