CPK złożyła nowe dokumenty

Urząd potwierdził, że w poniedziałek spółka CPK złożyła dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa Lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. W dołączonym do nich piśmie inwestor wyjaśnił, że dokonał pełnej rewizji map z załącznika do wniosku, skorygował wszystkie arkusze mapy o brakujące numery oraz poprawił symbolikę mapy.

W pierwszej kolejności urząd wojewódzki ma sprawdzić, czy wszystkie braki zostały w ten sposób uzupełnione. Dokumenty zebrane w 16 segregatorach trafiły do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa MUW. Do sprawdzenia jest 2339 działek, proces ten może zająć kilka dni - poinformował urząd wojewódzki. Jeżeli wszystkie dokumenty zostały uzupełnione i właściwie poprawione, wówczas, zgodnie z przepisami, wszystkie strony zostaną poinformowane o wszczęciu procesu i możliwe będzie wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Reklama

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej pozwala na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Jak przypomniał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, spółka CPK złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego w październiku 2023 r., ale potrzebowała dodatkowego czasu jego na uzupełnienie. W lutym 2024 r. Wojewoda zwrócił wniosek spółce CPK, wezwał do uzupełnienia braków, na które spółka otrzymała kolejne 60 dni. 5 kwietnia br. do Urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie o dodatkowe 30 dni, a wojewoda przychylił się do tego wniosku. Na uzupełnienie spółka CPK miała czas do 20 maja.

Spółka CPK i Program Wieloletni

Spółka CPK została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących - m.in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

Pod koniec października ub.r. rząd przyjął Program Wieloletni, który zapewniał finansowanie projektu CPK do 2030 r. w wysokości 155 mld zł. Miało to pozwolić na kontynuację projektowania, wykup nieruchomości i realizację robót budowlanych.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.(PAP)