Getback

Getback przydzielił obligacje na okaziciela serii BP o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał zarządu oraz zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z o ofercie publicznej. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.  

Getback przydzielił obligacje serii JA, JB, JC oraz JD o łącznej wartości nominalnej równej 56,22 mln zł, podała spółka. >>>>  

Oribs 

Oribs zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa, podała spółka. Cena sprzedaży to 18,6 mln zł netto. "(...) 16 grudnia 2016 r., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 13 stycznia 2016 roku, pomiędzy emitentem i Deporium Inc Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Mrągowie przy ul. Giżyckiej i Tymniki, na których znajduje się hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła na uprzednio uzgodnionych warunkach tj. za kwotę 18,6 mln zł, z której: 7,1 mln zł zostało zapłacone do dnia zawarcia umowy sprzedaży; 11,5 mln zostanie zapłacone w ratach, w terminie do dnia 31.12.2019 r." - podano w komunikacie.  

Mennica Polska 

Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego na 2017 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 106,6 mln zł, podała spółka. "Wpłynęło do spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2017 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich i uncjowych. Szacunkowa wartość zamówienia opiewa na łączną kwotę 106 628 193,15 zł, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez spółkę monet, w tym skorygowania wolumenu i zakresu zamówienia" - czytamy w komunikacie. 

Echo Investment 

Q22 - Projekt Echo - 128, spółka zależna Echo Investment, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży budynku Q22 w Warszawie na rzecz IREEF - Strykow Propco za 230,27 mln euro (1 019,02 mln zł), podało Echo. >>>>  

Sygnity 

Sygnity odnotowało 7,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Backlog Sygnity na rok obrotowy 2016/2017 jest wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 255 mln zł, podała spółka.>>>> 

Marvipol 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na realizację wspólnego przedsięwzięcia przez Marvipol i PG Europe S.a r.l., dzięki czemu Marvipol będzie mógł sprzedać na rzecz PG Europe 32% udziałów PDC Industrial Center 63 - spółki celowej Marvipolu, która ma realizować obiekt magazynowo-logistyczny w aglomeracji śląskiej, podał Marvipol. >>>>  

PlayWay 

PlayWay objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Frozen District i posiada 81% udziałów w tej spółce, podała firma. >>>>   

KCI 

KCI wyemitowało 9 000 obligacji serii M o łącznej wartości 9 mln zł oraz 11 000 obligacji serii N o łącznej wartości 11 mln zł, podała spółka. >>>>  

Asseco Poland 

Asseco Poland złożyło w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Asseco Central Europe (ACE) zapisy na łącznie 1 242 480 akcji ACE, stanowiących ok. 5,82% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Wcześniej - przed aktualizacją danych - informowała, że złożyła zapisy na na łącznie 1 103 505 akcji ACE, stanowiących ok. 5,17% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. >>>>

PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podpisał z partnerem z Europy Zachodniej ramową umowę, której przedmiotem będzie wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę, poinformowała spółka. Koszt badań klinicznych będzie pokryty przez partnera, a współpraca ma rozwojowy charakter, podano także. >>>>  

Zobacz też rekomendacje  

ZUE 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uznał ofertę złożoną przez konsorcjum ZUE jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie, poinformowała spółka. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty wyniosła 145,5 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE to min. 34% wartości netto, podano także. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zaskarżyło do niemieckiego sądu umowę pomiędzy Bundesnetzagentur, Gazprom, Gazprom Export i Opal Gastransport ws. zwolnienia Gazprom z zasady dostępu stron trzecich do przepustowości gazociągu Opal, podała spółka. Jednocześnie polski rząd zaskarżył także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej ws. gazociągu. >>>> 

Idea Bank 

Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. >>>> 

Introl   

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o częściowym rozwiązaniu - do kwoty 7,99 mln zł - kapitału rezerwowego, utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie i tę kwotę przeznaczyć na wypłatę dywidendy rzędu 0,3 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Ropczyce 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zwiększają poziom zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, jaki zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu w dłuższej perspektywie z 50% do 60% zysku netto spółki za dany rok obrotowy. Ponadto, uwzględniając korzystne kształtowanie się sytuacji finansowej spółki, zarząd postanowił obniżyć poziomy granicznych kryteriów dla rekomendacji wypłaty dywidendy, tj. poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia z 0,45 do 0,40 oraz poziom wskaźnika zadłużenia do wartości EBITDA z 3,5 do 3,0, podała spółka. Uwzględniają również skup akcji.  >>>> 

Wielton 

Wielton ujawnił, że we wrześniu br. złożył wiążącą ofertę nabycia w ramach procedury upadłościowej aktywów wchodzących w skład majątku hiszpańskich spółek Lecinena, Lecinena Servicios oraz JML, znajdujących się w stanie upadłości likwidacyjnej. Obecnie, Wielton złożył zażalenie na decyzję sądu upadłościowego, który przyjął na zakup tych aktywów ofertę innego podmiotu. >>>> 

Alma Market 

Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kontrahentów spółki Alma Market SA – poinformował PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko. >>>> 

Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat planuje połączenie z podmiotem zależnym Metelem Holding Company Limited, kontrolującym Polkomtel - operatora sieci Plus i zarejestrowanym na Cyprze, podał Cyfrowy Polsat. >>>>