"Łączna zmieniona cena zakupu ww. akcji wyniesie 39 mln zł /poprzednio 33,3 mln zł/, z czego zapłata ze strony OT Logistics nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności /tj. wierzytelności STK Group o zapłatę ceny zakupu akcji nabywanych przez emitenta oraz wierzytelności OT Logistics o zapłatę przez STK Group ceny zakupu akcji OT Logistics/ w wysokości 20,4 mln zł /poprzednio 23,4 mln zł/ oraz w zakresie pozostałej części poprzez bezgotówkowe rozliczenie wierzytelności pomiędzy STK i STK Group oraz wierzytelności związanych ze sprzedażą na rzecz STK Group nieruchomości należących do STK S.A. oraz Sordi Sp. z o.o. SKA /spółki zależnej STK S.A./ i wierzytelności przysługujących STK S.A. wobec podmiotów trzecich. Ostateczna cena zakupu udziałów STK S.A. i KB S.A. może ulec korekcie analogicznie do zapisów z pierwotnego brzmienia umowy" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu OT Logistics otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad STK oraz Koleją Bałtycką, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics. Uzyskanie tej zgody stanowiło spełnienie kolejnego z warunków zawieszających umowy.

Pod koniec czerwca br. OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group dotyczącą realizacji przez OT Logistics inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej (KB S.A.) za szacunkowo ok. 33 mln zł, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics za 23,4 mln zł.

W skład Grupy STK wchodzą spółki STK S.A. i Kolej Bałtycka S.A., zajmujące się przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się one w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych (paliwa i tzw. ciężka chemia). Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są licencjonowanymi przewoźnikami kolejowym, posiadającymi niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2015 r. miała 752 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)