"Emisja obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, a odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy według rocznej stopy procentowej, podano także.

"Dzień wykupu ustala się na 19 grudnia 2018 roku" - czytamy dalej.

"Prima Moda zakłada sprawne uregulowanie przeterminowanych i bieżących zobowiązań ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej. W związku z zakładanym dynamicznym rozwojem bierze pod uwagę możliwość zaciągnięcia dalszych zobowiązań celem finansowania rozwoju" - zaznaczono w komunikacie.

Wartość zobowiązań spółki na dzień 30 września 2016 wynosiła 16,7 mln zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych: 3,2 mln zł.

Prima Moda działa od 2000 roku, jest właścicielem marek Primamoda, Primamoda Young oraz Primamoda Fitting. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)