„Spółka nabywa od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co stanowi 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników, za kwotę 82,5 mln BAHT, co stanowi równowartość ok. 9,7 mln zł […], przy czym ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez zarząd IRPC Polyol" – czytamy w komunikacie.

W terminie 3 lat od spełnienia się ostatniego z łącznych dodatkowych warunków umownych spółka zobowiązała się zakupić od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejne 25% udziałów spółki IRPC Polyol, podano również.

„Jednocześnie w przypadku braku woli zakupu kolejnych udziałów, zobowiązuje się sprzedać IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku posiadane 25% udziałów spółki IRPC Polyol. W takich przypadkach IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku będzie miała odpowiednio obowiązek sprzedaży bądź zakupu udziałów od spółki. W tym czasie żadna ze stron nie może sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej strony, za wyjątkiem sprzedaży udziałów stowarzyszonym podmiotom stron" – czytamy dalej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)