Z tego transfery bieżące wyniosły 138,3 mln euro, a kapitałowe 891,245 mln euro.

W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 710 mln euro.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska otrzymała 117 mln euro.

W listopadzie Polska wpłaciła do budżetu UE 384,7 mln euro.

Od początku roku Polska otrzymała z UE 7.888,5 mln euro, a wpłaciła 3.866,8 mln euro. (PAP)