"Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 3 stycznia 2017 r. spółka powzięła informację o złożeniu przez spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 4 'Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)